The Non-Sentimental Longshot

The Best Wursttype A Man Can Get.

normala

Att röra sig från arrogans till anpassning och acceptans Jag skyller inte på någon och pekar inte finger, men typiska människor är socialt arroganta. Det verkar vara deras natur, något de inte kan hjälpa. Bevis: typiska människor fascineras av - och bryr sig om – vem som helst som inte blir jätteglada eller förälskade i deras inbjudningar till konversation eller lek. Hur kommer det sig? Typiska människor betraktar sig som gyllene sociala möjligheter; naturligtvis måste vem som helst bli överlycklig över att bli deras partner i interaktion. Alltså, om de är ”normala”.