The Non-Sentimental Longshot

The Best Wursttype A Man Can Get.

lex sarah

För att skydda brukare inom vårdområdet finns lex sarah. Lex Sarah betyder Sarahs lag och är uppkallad efter sjuksköterskan Sarah Wägnert, som avslöjade till pressen de missförhållanden som hon noterat på sin arbetsplats. Lagen innebär att alla som arbetar inom vårområdet måste rapportera potentiella eller eventuella missförhållanden på sin arbetsplats. Alla som jobbar i arbetsledande befattningar på dessa arbetsplatser måste uppdateras varje år om lagen och om eventuella nyheter i Lex Sarah.